Pitagorasz verseny,  7. évf.,  1996/97,  I. ford. feladatai
 1. Számítsd ki:
  0,05  -  ( 0,5  -  ( 5  -  50 ) )  =

 2. Hány olyan háromjegyű szám van, mely osztható 9-cel és a számjegyek összege 12 ?

 3. Hány cm a paralelogramma kerülete, ha oldalai  15,8 mm és  18,5 dm ?

 4. Mely számok vannak a számegyenesen a  -10,3  számtól olyan távolságra, mint a  12  és a  -1,5 távolsága?

 5. Számítsd ki az α szög nagyságát!

 6. Anni egy negyed kenyérért  4,80 Sk-t fizetett. Mennyit fizet Janka egy harmad ugyanilyen kenyérért?

 7. Írd le az eredményt tizedes számmal:

 8. Milyen számjegyek vannak a hiányzó helyeken?

 9. Bontsd fel az 1638-at prímszámok szorzatára!

 10. Old meg az egyenletet:
  x : 1,8  =  567 - 29

 11. Hány különböző téglalap létezik, melynek kerülete  54 cm és oldalai egész számok (cm-ben)?

 12. Keress egy megoldást az   x . x  +  15 . x  =  126   egyenletre!

 13. Színezd ki a rajz egy négyzetét úgy, hogy az alakzat tengelyesen szimmetrikus legyen!

 14. Jancsinak 546 koronája van. Péternek háromszor több koronája van, mint Jancsinak, de 30 koronával kevesebb, mint Palinak. Hány koronája van Palinak?

 15. Melyek azok a törtek, melyek nagyobbak mint 2, de kisebbek mint 3,5 és a nevezőjük 3 ?