Pitagorasz verseny,  7. évf.,  2003/04,  I. ford. feladatai
 1. Δ  helyére írj számjegyet úgy, hogy érvényes legyen:   3Δ . 5 = Δ55

 2. Határozd meg, hogy a  9 432  és a  16 622  számok közül melyik osztható 72-vel?

 3. Számítsd ki a 20 összes osztójának összegét!

 4. Hány százalék az  50%  20%-a?

 5. A táborban a gyerekek fele uszodába ment, harmada síelni, a hetede pedig videót nézett a könyvtárban. Egyszerre 41 gyerek ment el. Hány gyerek maradt a szobákban?

 6. 67 koronát ötkoronásokkal és kétkoronásokkal fizettünk ki. Legfeljebb hány ötkoronást használhattunk fel?

 7. Hány háromszög van az ábrán?

 8. Írd fel azoknak a számjegyeknek a szorzatát, amelyeket a  47Θ56  számban helyettesíthetünk a  Θ  helyére úgy, hogy a szám hárommal osztható legyen!

 9. Határozd meg azt a számot, amely a számegyenesen a  – 0,67  és a  7,24  számok között középen van!

 10. Számítsd ki:  

 11. Az ABC háromszögben érvényes:  α : β = 5 : 7.  A  γ  szög  42°-kal kisebb, mint a  δ.  A  δ  szög az  α  szög külső szöge. Számítsd ki a  β  szöget!

 12. Határozd meg a legkisebb ötjegyű és legnagyobb háromjegyű szám különbségét!

 13. Pitagórus Jancsinak 3 lánytestvére van. Mindhárom lánytestvérnek kettő fiútestvére van. Hány gyerek van a családban?

 14. Hány százalékkal kell növelnünk az -et ahhoz, hogy -et kapjunk?

 15. Ha felírunk egy kétjegyű számot és összeadjuk a számjegyeit, hány különböző összeget kaphatunk?