Pitagorasz verseny,  7. évf.,  2003/04,  II. ford. feladatai
 1. Az éves tervünket 4 %-kal csökkentették. Ezt a csökkentett tervet mi 104 %-ra teljesítettük. Hány %-ra teljesítettük az eredeti tervet?

 2. Misi reggelire megette a dinnye egyharmadát, ebédre a maradék felét, vacsorára a maradékot, ami 1 kg-ot nyomott. Milyen nehéz volt az egész dinnye?

 3. Előd apukája bekerítette a 60 m oldalú négyzet alakú kertet. Orsi apukájának ugyanekkora területű, de téglalap alakú kertje van, amelynek az egyik mérete 90 m, ezért ugyanannyi alapanyagot vett a kerítésre, mint Előd apukája. Hány méter kerítésre fog neki hiányozni az alapanyag?

 4. Hány különböző kétjegyű számot tudunk a  7, 3, 1, 0  számjegyekből kialakítani, ha a számjegyek nem ismétlődhetnek?

 5. Az ábrán egy négyzet látható, az E pont az oldalának a középpontja. Állapítsátok meg a besatírozott háromszög területét!

 6. Bence gondolt egy számra és megszorozta 3-mal. Utána kivont belőle 2-t és az eredményt megszorozta kettővel. Így 6-tal nagyobb számot kapott, mint amire eredetileg gondolt. Melyik számra gondolt?

 7. Hány nullára végződik a következő szorzat:   1 . 2 . 3 . 4 . ... . 49 . 50 ?

 8. Hány olyan természetes szám van, amely osztja a 60-at, de nem osztja a 90-et?

 9. Az ötszög szögei nagyságának az aránya:   4 : 5 : 6 : 7 : 8 . Mekkora a legnagyobb szög nagysága?

 10. Hányszor nagyobb a mint a  ?

 11. Számítsd ki:   0,2 – 0,2 . ( 0,2 – 0,2 : 0,2 ) =

 12. Mekkora a  600 m2  felszínű kocka térfogata?

 13. Melyik szám van a  – 0,3  és a  0,7  között középen?

 14. Mennyivel nagyobb az öt egyharmada, mint a hat egyötöde?

 15. A szabályos húszszög csúcsai  A1, A2, ... A20,  a köré írható kör középpontja S. Mekkora az  A7SA8 szög?